От създаването си "Катрин-Ко" ЕООД е насочена изцяло към хранителната индустрия. Известна с богат и качествен асортимент, тя разполага с високотехнологична съвременна производствена фабрика. Предприятието се намира в Индустриална зона с. Стряма в община Раковски на площадка от 53 дка - с 9 дка 430 кв.м покрита застроена площ и се състои от 6 цеха, както следва:


Фабриката е окомплектована с 50-тонен кантар, счетоводен салон, фирмени офиси, физикохимична и микробиологична лаборатория. Годишния производствен капацитет се равнява на 12000 т. Дистрибуторската мрежа е разработена според тенденциите на пазара в България.

"Катрин-Ко" ЕООД отглежда 1500 дка лозови масиви, засадени със сортове Каберне Совиньон, Мерло, Мавруд, Сира, Темпренило, Ароматико Класико, Барбера, Каберне Фран, Пино Ноар.